Welkom op de website van de stichting Koningin Sophiafonds

 

 

De stichting Koningin Sophiafonds is op 30 maart 1990 opgericht en heeft als doel het verlenen van steun aan personen van Nederlandse nationaliteit in Noord- of Zuid-Holland die zich door het volgen van hoger beroepsonderwijs of het behalen van de Masters Degree, willen bekwamen voor een beroep in de textiele werkvormen of de restauratie van antieke voorwerpen.

Als er sprake van is dat de persoon aanleg heeft voor een zodanig beroep, doch door maatschappelijke oorzaken belemmerd wordt in het verkrijgen van de hier genoemde opleiding, kan de persoon in aanmerking komen voor financiŽle ondersteuning. Zowel jongeren die nog aan het begin staan van hun opleiding als ouderen die door omscholing bovengenoemd doel willen bereiken, kunnen uit het fonds een bijdrage in hun studiekosten ontvangen mits zij aan de voorwaarden voldoen. De hiervoor geldende en andere voorwaarden zijn terug te vinden in de statuten. Een verzoek tot een financiŽle bijdrage dient te worden gedaan via het hiervoor bestemde aanvraagformulier. Het bestuur van het Sophiafonds beslist of de aanvraag in aanmerking komt voor het verlenen van subsidie.

Informatie en contact††††††††† ††††††††††† Documenten en aanvraagformulier